Visie – Missie

In studentenhuis Salvator staat de student centraal. In een ongedwongen sfeer worden de studenten begeleid in hun groei naar volwassenheid en in de vorming van hun persoonlijkheid.
We trachten dit te bereiken door in een vertrouwd klimaat een omgeving te scheppen waar iedereen zich goed kan voelen.

We wensen dat elke student zichzelf kan zijn. Door daadwerkelijk rekening te houden met mekaar worden jongeren gemotiveerd en gestimuleerd tot medeverantwoordelijkheid.
Verantwoordelijkheidsbesef en respect voor de ander zijn onze sleutelwoorden.

Studenten krijgen de mogelijkheid om in onderling overleg verantwoordelijkheden op te nemen en worden door middel van inspraak sterk bij het samenleven betrokken.