Huurovereenkomsten

Huurovereenkomst HBO5 verpleegkunde en Secundaire scholen:

huurovereenkomst Nieuwe HBO5 2023-2024

Huurovereenkomst Hoge school en Universiteit:

huurovereenkomst_Hoge school 2023 – 2024

Studentenhuis Salvator is een gesubsidieerd onderwijsinternaat. Deze subsidie telt enkel voor studenten secundair onderwijs en HBO5 Verpleegkunde. Omwille van deze reden verhuren we onze kamers, bij aanvang van het schooljaar, aan deze studenten. Indien er kamers vrij blijven verhuren we vanaf oktober ook kamers aan studenten Hoge School, Universiteit en Volwassenonderwijs.